Solid Color

تایل های تک رنگ در رنگ بندی بسیار متنوع و در اشکال مربع و شش ضلعی آماده سفارش می باشند. شما می توانید با انتخاب چند رنگه متفاوت از پالت رنگ موجود این تایل ها را به صورت تصادفی از چند رنگ یا طیف رنگ اجرا کنید که زیبایی دو چندانی به فضای شما می دهد.
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages