کد محصول :S144-C1
توضیحات :مناسب دیوار , جهت استفاده در کف حتما تماس بگیرید
قیمت ( هر متر مربع )۳۴۰۰۰۰ تومان
طول :۲۰ سانتی متر
عرض :۲۰ سانتی متر
ضخامت :حدود ۹ میلیمتر
وزن :۹۰۰ گرم
کد محصول :S144-C1
توضیحات :مناسب دیوار , جهت استفاده در کف حتما تماس بگیرید
قیمت ( هر متر مربع )۳۴۰۰۰۰ تومان
طول :۲۰ سانتی متر
عرض :۲۰ سانتی متر
ضخامت :حدود ۹ میلیمتر
وزن :۹۰۰ گرم