کد محصول :S138-C1
توضیحات :مناسب کف و دیوار
قیمت ( هر متر مربع )۳۶۰۰۰۰ تومان
طول :۲۰ سانتی متر
عرض :۲۰ سانتی متر
ضخامت کف / دیوار :۱۶ میلیمتر / ۹ میلیمتر
وزن کف / دیوار :۱.۳ کیلوگرم / ۷۵۰ گرم
کد محصول :S138-C1
توضیحات :مناسب کف و دیوار
قیمت ( هر متر مربع )۳۶۰۰۰۰ تومان
طول :۲۰ سانتی متر
عرض :۲۰ سانتی متر
ضخامت کف / دیوار :۱۶ میلیمتر / ۹ میلیمتر
وزن کف / دیوار :۱.۳ کیلوگرم / ۷۵۰ گرم