کد محصول :S111-C2
توضیحات :مربع طرح دار
تعداد در جعبه :۱۲ عدد
طول :۲۰ سانتی متر
عرض :۲۰ سانتی متر
ضخامت :۱۶ میلیمتر
وزن :۱.۳ کیلوگرم
کد محصول :S111-C2
توضیحات :مربع طرح دار
تعداد در جعبه :۱۲ عدد
طول :۲۰ سانتی متر
عرض :۲۰ سانتی متر
ضخامت :۱۶ میلیمتر
وزن :۱.۳ کیلوگرم