کد محصول :PatchWork-1
قیمت ( هر متر مربع )۴۰۰۰۰۰ تومان
طول :۲۰ سانتی متر
عرض :۲۰ سانتی متر
ضخامت استاندارد :۱۶ میلیمتر
وزن :۱.۳۵ کیلوگرم
توضیحات :ضخامت ۹ میلیمتر جهت دیواره ها به صورت سفارشی تولید می گردد.
کد محصول :PatchWork-1
قیمت ( هر متر مربع )۴۰۰۰۰۰ تومان
طول :۲۰ سانتی متر
عرض :۲۰ سانتی متر
ضخامت استاندارد :۱۶ میلیمتر
وزن :۱.۳۵ کیلوگرم
توضیحات :ضخامت ۹ میلیمتر جهت دیواره ها به صورت سفارشی تولید می گردد.