کد محصول :H112-C1
توضیحات :مناسب کف و دیوار
قیمت ( هر متر مربع )۳۴۰۰۰۰ تومان
ارتفاع :۲۳ سانتی متر
عرض :۲۰ سانتی متر
ضخامت کف / دیوار :۱۶ میلیمتر / ۹ میلیمتر
وزن کف / دیوار :۱.۲ کیلوگرم / ۶۵۰ گرم
کد محصول :H112-C1
توضیحات :مناسب کف و دیوار
قیمت ( هر متر مربع )۳۴۰۰۰۰ تومان
ارتفاع :۲۳ سانتی متر
عرض :۲۰ سانتی متر
ضخامت کف / دیوار :۱۶ میلیمتر / ۹ میلیمتر
وزن کف / دیوار :۱.۲ کیلوگرم / ۶۵۰ گرم