کد محصول :H111-C1
توضیحات :مناسب کف و دیوار
قیمت ( هر متر مربع )۳۲۰۰۰۰ تومان
ارتفاع :۲۳ سانتی متر
عرض :۲۰ سانتی متر
ضخامت کف / دیوار :۱۶ میلیمتر / ۹ میلیمتر
وزن کف / دیوار :۱.۲ کیلوگرم / ۶۵۰ گرم
کد محصول :H111-C1
توضیحات :مناسب کف و دیوار
قیمت ( هر متر مربع )۳۲۰۰۰۰ تومان
ارتفاع :۲۳ سانتی متر
عرض :۲۰ سانتی متر
ضخامت کف / دیوار :۱۶ میلیمتر / ۹ میلیمتر
وزن کف / دیوار :۱.۲ کیلوگرم / ۶۵۰ گرم