روش ساخت
video

طریقه ساخت کاشی های تک رنگ

video

طریقه ساخت کاشی های طرحدار

در کیفیت کاشی سیمانی دست ساز, قالب رنگ مهمترین نقش را دارا می باشد. کیفیت خطوط نشان دهنده هنر سازنده قالب بوده است. قالب های رنگ در این مدل از کاشی با استفاده از نوار های فلزی بسیار نازک که با مهارت بسیار بالا به هم جوش داده شده اند ساخته می شوند.کاشی سیمانی از ترکیب ۳ لایه مختلف که در ادامه توضیح داده می شود ساخته می شوند. ۱) لایه رنگ : این لایه شامل سیمان سفید , پودر سنگ مرمر و رنگدانه های معدنی بسیار با کیفیت می باشد که با نسبت های بسیار دقیق ترکیب شده اند و در رنگ های مختلف در قسمت های مختلف قالب رنگ به دقت ریخته می شوند. این لایه بیشترین تاثیر را در زیبایی و مقاومت سایشی کاشی سیمانی دارا می باشد. زیبایی و بدون خطا بودن کاشی ها نشان دهنده هنر استاد کار می باشد که بدون لرزش دست توانسته هر رنگ را به دقت در قسمت مخصوص آن بریزد. ضخامت این لایه در حدود ۳ الی ۴ میلی متر می باشد. ۲) لایه سیمانی : این لایه از ترکیب سیمان و ماسه نرم تشکیل شده است که در پشت لایه ی رنگ جهت تثبیت رنگ و استحکام کاشی ریخته می شود. ۳) لایه بتنی : این لایه شامل یک ترکیب متخلخل بتنی است که جهت استحکام کاشی ها و چسبندگی آنها در هنگام نصب به دیوار و کف ریخته می شود.پس از ریخته شدن ۳ لایه ی گفته شده در بالا کاشی ها در زیر فشار ۱۵۰ بار قرار می گیرد تا به استحکامی مثال زدنی برسند.تایل ها تحت دو واکنش متفاوت برای کسب استحکام قرار می گیرند. واکنش اول به دلیل قرار گرفتند در زیر فشار بالا و واکنش دوم در پروسه ی عمل آوری بتن شکل می گیرد.جهت عمل آوری محصولات پس از پرس ۷ روز در آب قرار می گیرند تا به مقاومت نهایی خود برسند و به همین دلیل است که تولید این محصولات دست ساز یک پورسه طولانی می باشد.پس از عمل آوری کاشی ها و تکمیل پروسه ی خشک شدن , آنها در کارتن های مشخص بسته بندی شده و به دست مشتری می رسند.
video

طریقه ساخت کاشی های تک رنگ

video

طریقه ساخت کاشی های طرحدار

در کیفیت کاشی سیمانی دست ساز, قالب رنگ مهمترین نقش را دارا می باشد. کیفیت خطوط نشان دهنده هنر سازنده قالب بوده است. قالب های رنگ در این مدل از کاشی با استفاده از نوار های فلزی بسیار نازک که با مهارت بسیار بالا به هم جوش داده شده اند ساخته می شوند.کاشی سیمانی از ترکیب ۳ لایه مختلف که در ادامه توضیح داده می شود ساخته می شوند. ۱) لایه رنگ : این لایه شامل سیمان سفید , پودر سنگ مرمر و رنگدانه های معدنی بسیار با کیفیت می باشد که با نسبت های بسیار دقیق ترکیب شده اند و در رنگ های مختلف در قسمت های مختلف قالب رنگ به دقت ریخته می شوند. این لایه بیشترین تاثیر را در زیبایی و مقاومت سایشی کاشی سیمانی دارا می باشد. زیبایی و بدون خطا بودن کاشی ها نشان دهنده هنر استاد کار می باشد که بدون لرزش دست توانسته هر رنگ را به دقت در قسمت مخصوص آن بریزد. ضخامت این لایه در حدود ۳ الی ۴ میلی متر می باشد. ۲) لایه سیمانی : این لایه از ترکیب سیمان و ماسه نرم تشکیل شده است که در پشت لایه ی رنگ جهت تثبیت رنگ و استحکام کاشی ریخته می شود. ۳) لایه بتنی : این لایه شامل یک ترکیب متخلخل بتنی است که جهت استحکام کاشی ها و چسبندگی آنها در هنگام نصب به دیوار و کف ریخته می شود.پس از ریخته شدن ۳ لایه ی گفته شده در بالا کاشی ها در زیر فشار ۱۵۰ بار قرار می گیرد تا به استحکامی مثال زدنی برسند.تایل ها تحت دو واکنش متفاوت برای کسب استحکام قرار می گیرند. واکنش اول به دلیل قرار گرفتند در زیر فشار بالا و واکنش دوم در پروسه ی عمل آوری بتن شکل می گیرد.جهت عمل آوری محصولات پس از پرس ۷ روز در آب قرار می گیرند تا به مقاومت نهایی خود برسند و به همین دلیل است که تولید این محصولات دست ساز یک پورسه طولانی می باشد.پس از عمل آوری کاشی ها و تکمیل پروسه ی خشک شدن , آنها در کارتن های مشخص بسته بندی شده و به دست مشتری می رسند.